Nacionalni park Durmitor - Srce i duša Crne Gore

Durmitor ili kako ga stanovnici nazivaju srce i duša Crne Gore. Durmitor predstavlja nacionalni park, čiji naziv datira još od davnih vremena kada su ove prostori naseljavali stari kelti. Značenje riječi Durmitor predstavlja planinu na kojoj ima mnogo vode, rijeka, jezera te glečera. Nacionalni park Durmitor prostire se na površini od 39 hiljada hektara. Najviši vrh nacionalnog parka je Bobotov kuk koji doseže visinu od 2523 metra., gdje preostalih 48 vrhova dose že visinu i do 2000 metara.

Nadionlani park koji oduzima dah nastao je od glečera,rijeka te podzemnih voda i prostire se cijelom dužinom rijete Tare. Zajedno ovaj kanjon i rijeka čine jedinstven krajolik koji oduzima dah svakome ko ga posjeti, te će poželjeti da se vrati nekada u budućnosti,.

Prirodni krajolik rijeke Tare i kanjoni nacionalnog parka Durmitor, su omogućili ovim prirodnim prostranstvim da se uvrste u UNESCO-ov program zaštite prirode i njene okoline.Jedna od glavnih odlika Durmitora jeste visoravan koja se nalazi na 1500 metara nadmorske visine. Ljepote ove visoravni i prostranstva sežu tako daleko da vam treba nekoliko dana da sve obiđete.

Među jednim od najznačajnijih ptica ovih prostora su ptice Golden Eagle, Peregrine Falcon i Capercaillie. Jedn od prirodnih bogatstava jeste i bogata riblja fauna, gdje od svih je najznačajniji ugrožena vrsta Dunavskog lososa. U Durmitor nacionalnom parku žive farmeri i pastiri, koji na tradicionalni način koriste pašnjake te visoravni kao glavni izvor hrane za stoku koju posjeduju.

Ljepote Durmitora Nacionalnog parka oblikovana je od leda i rijeka. Livade i pašnjaci koji se nalaze na visoravnima napravljene su tako da prkose vrhovima durmitora. Veoma guste šume i jezera nastala od glečera daju dodatnu ljepotu i privlačnost ovom nacionalnom parku. Spektakularni prizori durmitora predstavljaju i duboki riječni kanjoni,kroz koje protiče jedna od najslavnijih i najljepših rijeka Tara. Tara je rijeka od esenavcijalne vrijednosti za nacionlani park i jedan je od rijetkih rijeka kojoj nije izmjenjen tok ni branam te bilo kojom drugom vještačkom građevinom. Kada odete u podzemlje ovog nacionalnog paraka naići ćete na zapanjujuce prirodne ljepote. Podzemlje nudi zapanjujuću prirodnu ljepotu u obliku brojnih podzemnih pećina, manjih rijeka te prelijepo isklesanih stijena. Jedna od najpoznatijih pečina jesta pečina po imenu "Ice Cave", sa prelijepo isklesanim ledenim stalaktitima i stalagmitima.
Nacionalni park Durmitor posjeduje bogatstva kako geoloških tako i geomorfoloških karakteristika koji su od velikog značaja za naučnike te istraživače. Jedan od najinteresantnijih fenomena su kraški fenomeni.

Govori se kako se koristi izraz Durmitor Flysch, to jeste izraz koji se koristi za tektonske slojeve nagnute pod uglom od 90 stepeni. Čitavi zidovi mnogih kanjona, a naročito one spektakularne klisure rijeke Tare, više od šezdeset kilometara, nisu samo osnovne karakteristike pejzaža Parka već i izlažu veličanstvene kamene formacije. Manje poznato ali ne manje fascinantno je podzemni svijet. Nacionalni park Durmitor pruža sklonište kako za biljni tako i životinjski svijet u većm djelu parka.Zaštićeni djelovi sadrži sve elemente koji čine ovo mjeste posebnim, od livada, jezera, pa sve do visokih šuma. Među jendim od glavnih zaštitnika ovog prirodnog bogatstva jest i prirodni kanjon rijeke Tare, koji svojom ne pristupašnošću ne dozovoljava i olakšava gradnju brana na rijeci Tari koje bi uveliko uništile prirodni pejsaž.

Glavne odlike ovog parka jesu i prirodni predatori to jest životinje koje se slobodno kreću parkom te love druge životinje kako bi obezbjedile svoj opstanak. Za takve vrste predatora potreban je veliki prostor kako bi se slobodn kretale i lovile, ali izgradnjom novih građevina u okolini, brana te turističkih atrakcija, ove vrste životinja postaju sve ugroženije. Zato je potrebno da se vodi računa o izgradnji te uništavanju objekata.Takođe ne treba dozvoliti kontaminaciju vode izgradnjom brana koje bi ugrozile vodeni svijet i sve sto je stoljećima živjelo na tim područjima.

Stoga dobro vodite računa o prirodnom svijetu koji se nalazi u nacionalnom parku Durmitor.