Uslovi korištenja

Dobro došli na web stranicu turizambalkana.com.

Slobodni ste da koristite naše stranice u skladu sa dole navedenim uslovima i pravilima. Uslovi korištenja odnose se na cjelokupan autorski sadržaj koji se može pronaći u sklopu stranice. Samim korištenjem sadržaja ove web stranice smatra se da su korisnici upoznati sa ovim pravilima i da su ih prihvatili.

Autorska prava

Cjelokupan sadržaj web stranice podliježe zaštiti od kopiranja i daljeg distribuisanja. Bez naše dozvole zabranjuje se bilo kakvo dalje umnožavanje sadržaja sa ove web stranice. Cjelokupan sadržaj web stranice je autorsko djelo vlasnika stranice stvarano na osnovu vlastitog iskustva iz putovanja kroz Balkan.

Izmjena sadržaja

Turizambalkana.com zadržava pravo da izmjeni, nadogradi ili izbriše bilo koji sadržaj na stranici u cijelosti ili djelimično.

Zaštita privatnosti

Web stranica Turizambalkana.com poštuje privatnost svih posjetilaca. Sve podatke iz procesa eventualne registracije, te ostale podatke, Turizambalkana.com neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u situaciji kada je takva obaveza regulisana zakonom.

Obaveze korisnika

Korisnici web stranice Turizambalkana.com se obavezuju da:

- Neće slati, objavljivati i razmjenjivati bilo kakav sadržaj koji je zakonom zabranjen
- Neće slati, objavljivati i razmjenjivati bilo kakav sadržaj za koji zna da je lažan ili na bilo koji drugi način neprihvatljiv
- Neće slati, objavljivati i razmjenjivati bilo kakav sadržaj za koji je zaštičen autorskim pravima

Sva navedena pravila i uslovi korištenja podložni su izmjenama i nadogradnji, a validnom verzijom se smatra ona trenutno dostupna na stranici.